บริการของเรา

1. บริการอาหารวันละ 3 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
2. การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ
3. ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น – น้ำเย็น