อัตราค่าบริการ

- อัตราค่าบริการรายเดือน : อัตราค่าบริการขั้นต่ำ 18,000 บาท / เดือน

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
1. ) ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ
2. ) ค่าอาหารทางสายยาง
3. ) ค่าออกซิเจน
4. ) ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
5. ) ค่าพาหนะ รับ-ส่ง ในกรณีที่ใช้ส่วนตัวเช่น รถพยาบาล
6. ) ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ฯลฯ
7. ) การดูแลพิเศษ เช่นการเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
8. ) ค่ากายภาพบำบัด (ถ้าต้องการ)

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าพัก
1. ) สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด
2. ) ประวัติการรักษา/ยาประจำ/บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)
3. ) บัตรสิทธิการรักษาพยาบาล
4. ) เงินค่าชำระบริการล่วงหน้า1 เดือน
5. ) ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม หวี น้ำยาบ้วนปาก โลชั่น ทิชชู แพมเพิร์ส/แผ่นรองซับกันเปื้อน เวชภัณฑ์ต่างๆ